ACTA DELS CONCURSOS CULTURALS APCES 2010


A Sabadell 17 hores del dia 27 d'octubre de 2010 s'ha reunit el Jurat dels Concursos Culturals APCES 2010, que amb data 15/10/2010 es van tancar.

Després de valorar els treballs rebuts,

PRENEN L'ACORD DE :

3ER. Declarar el CONCURS APCES 2010 DE COMICS, desert, agraint als companys la seva participació. I trametre els treballs presentats al CONCURS ACRECA 2010 DE COMICS

Veure els treballs presetants (feu clic)