CONCURS APCES 2010 DE FOTOGRAFIA EN BLANC I NEGRE

A Sabadell 17 hores del dia 27 d'octubre de 2010 s'ha reunit el Jurat dels Concursos Culturals APCES 2010, que amb data 15/10/2010 es van tancar.

Després de valorar els treballs rebuts,

PRENEN L'ACORD DE :

4ART. Atorgar els següents premis:

1er. Premi
LLUMS
Susana Azcoita Triviño

2on. Premi
TRICICLES
Marta Valls Jimenez
3er. Premi
BAJO EL SOL DEL ATARDECER
Salvador Valls Olaria
Premi del Jurat Popular per Internet
En Llorenç
Jaume Ventura Nualart